JUDr. Tomáš Prokop

Předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha


Josef Vrba

Josef Vrba vystudoval Školu reflexní terapie Julia Patakyho.


Andrea Knotková

Andrea Knotková Body terapeutka a jógová terapeutka v Praze a v Řevnicích. Vede skupinové lekce a...


MUDr. Pavla Rozínková

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Ihned po dokončení studií nastoupila do...


Petr Ekl

Terapeut, který klientům nabízí otevřený, bezpečný a autentický prostor, kde mohou objevovat svůj...


Margit Slimáková

Specializuje se na odbornou osvětu v oblasti zdravotní prevence a výživy.


Daniel Müller

Odborník v oblasti pilates a zdravotně funkčního pohybu, zakladatel a majitel společností skupiny...


Dr. Ruediger Dahlke

Dr. med. Rüdiger Dahlke je známým autorem knih celostní psychosomatiky, který od roku 1979 působí...


Simona Frydrychová

Průvodkyně sebepoznáním a životní koučka, jež při práci s klienty využívá především poznatky...


Filip Žitník

Mgr. Filip Žitník, SEP, je předsedou České kraniosakrální asociace a členem etické komise Asociace...


Iva Málková

Psycholožka, zakladatelka sdružení STop OBezitě (STOB)


PhDr. Tatjana Marešová

Terapeutka Tradiční čínské medicíny.


Strana 1 z 3