Foto: Shutterstock

Human Design

Představte si systém, který je schopen vám poskytnout jakousi příručku toho, jak v životě ideálně fungovat a jak se dokonale sladit s tím, kým doopravdy jste. Ukáže vám podrobný popis vašich talentů a přirozených dovedností, aby vám dal možnost je v sobě dále rozvíjet.

Zveřejněno: 09.11.21

Pomůže vám pochopit, jak se máte zapojit do společnosti, a ukáže vám, kde jste náchylní k ovlivňování okolím. Také odhalí, jak funguje váš vnitřní naváděcí systém a poskytne praktické techniky pro rozhodování, které vám mohou výrazně ulehčit život. 

Ano, takový systém opravdu existuje. Jmenuje se Human Design a spojuje principy novodobých věd, jako je genetika, kvantová fyzika, biochemie, systém nervové výživy a starodávných věd, jako je astrologie, systém čaker, kabala a I-ťing neboli Kniha proměn, které lidstvo zásadně ovlivnily. Už samotný příběh o jeho vzniku je poměrně zajímavý: Stručně řečeno, Ra Uru Hu (narozený jako Alan Krakower), bývalý reklamní ředitel a vydavatel časopisů, měl v 80. letech osmidenní schůzku s „Hlasem“, který mu nadiktoval mechanický systém, který je doslova čtyřsetstránkovou učebnicí toho, jak všichni fungujeme, a to v závislosti na místě a času našeho narození. 

Zní vám to neuvěřitelně? Zkuste si nechat vygenerovat své vlastní nastavení a možná vás překvapí, jak přesně bude sedět... 

Benefity 

Základním určujícím prvkem Human Designu je takzvaný graf neboli mapa Human Designu, která se vypočítá podle data, času a místa narození. Tento nástroj odhalí podrobné informace o vědomých i nevědomých aspektech vašeho Já, pomůže vám v rozhodování a k tomu, jak žít své pravé Já.

Když žijete v souladu se svou pravou podstatou, přijímáte lépe sebe sama, jste sami se sebou více v souladu, místo toho, abyste se zabývali tím, co nemůžete změnit. Díky tomu jsme schopni žít naplněnější život. 

Human Design vám pomůže, pokud chcete 

zlepšit kvalitu svého života jednoduchým, ale efektivním způsobem přijímat správná momentální rozhodnutí, která povedou ke zlepšení zdraví, vztahů, výběru povolání, atd.
zvládat výzvy, které jsou součástí vašeho každodenního života, aniž byste se nechali zahltit dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s vaší autentičností podpořit vaši sebelásku a sebedůvěru 

Mapa HD 

Pomocí data, času a místa narození lze vypočítat už zmiňovaný graf Human Designu, což je grafická ilustrace energetického toku ve vašem systému, jakýsi plán toho, jak fungujete a komunikujete se světem. Tento graf ukazuje to, co je vám přirozeně dáno (barevně), a kde zůstáváte konzistentní po celý svůj život. Otevřená (bílá) místa naopak ukazují, kde jste náchylní k podmiňování a mohou vyústit v to, co Human Design nazývá falešná identita neboli ne-Já.

Jakmile začnete chápat tyto informace ve svém Human Designu, uvědomíte si sílu své mysli i to, jak silně byla vaše rozhodnutí ovlivněna vaším podmiňováním. 

Hlavní nástroje:

Z grafu Human Designu lze také vyčíst vaši takzvanou strategii a autoritu. Tyto nástroje si podrobně rozebereme níže. 

Strategie 

Podle Human Designu existují čtyři různé typy aury (generátor, projektor, manifestor a reflektor), z nichž každý má svou vlastní strategii. Strategie je bránou do života a poznání sebe sama, toho, kým skutečně jste a pochopením a opuštěním toho, kým nejste. Vaše strategie vás podporuje v tom, abyste pracovali v souladu se svou přirozeností, místo toho, abyste proti ní bojovali.

Generátoři jsou dominantním typem, hnací silou planety. Jejich strategií je reagovat a prostřednictvím reakce nacházet uspokojení, a tím se vyhýbat frustraci. Mají otevřenou auru a potřebují se o sobě stále něco dozvídat. Další skupinou jsou projektoři. Jejich strategií je čekat na pozvání, aby dosáhli úspěchu a vyhnuli se hořkosti. Mají soustředěnou auru a potřebují se o druhém učit a rozumět mu. Strategií třetí skupiny manifestorů je informovat druhé, než začnou jednat, aby nalezli mír a vyhnuli se hněvu. Mají uzavřenou a odpuzující auru a jsou zde, aby pochopili svůj vliv na ostatní. Reflektoři tvoří čtvrtou a nejméně početnou skupinu populace. Jejich strategií je čekat celý cyklus měsíce, než se rozhodnou, což vede k zajímavějšímu životu a k menšímu počtu zklamání. Učí se spíše reflektovat než identifikovat. 

Autorita 

Většina z nás má tendenci rozhodovat se z mysli. Tu však Human Design považuje za takzvanou vnější autoritu, což znamená, že není určena k rozhodnutím týkajícím se našeho vlastního života. V tomto směru bychom se naopak měli rozhodovat podle své vnitřní autority, tedy podle jedinečné inteligence našeho těla, která nám ukazuje, zda je dané rozhodnutí pro nás to pravé. Je třeba zmínit, že tato autorita není logická a naše mysl ji tedy většinou nechápe, ani se s ní neztotožňuje.

 Emocionální autorita 

Do tohoto typu autority spadá asi 47 % populace. Emoce se pohybují ve vlnách – od naděje k bolesti a zase zpět. Typ s touto autoritou potřebuje naciťovat situaci, osobu či prostředí ze všech bodů své emocionální vlny, získává tedy informace postupně s časem. Pokud patříte do této skupiny, je pro vás vždy lepší s rozhodnutím počkat. „Vyspěte se na to“ a dovolte si zažít celé spektrum své emocionální vlny. 

Sakrální autorita 

Necelých 35 % populace má autoritu sakrální. Do této skupiny spadá mnoho generátorů. Jejich přirozenou tendencí je čekat, až se někdo/něco objeví, aby mohli reagovat. Nemusí nikam chodit a o nic usilovat, jejich aura přirozeně přitahuje život k sobě. Energie sakrální autority je mechanismem odezvy v danou chvíli. Sakrální centrum hovoří skrze tři zvuky: „ah-huh (ano), uhn-un (ne) a hmmm (otálení, žádná odezva). Pokud patříte do této skupiny, je třeba naslouchat svému sakrálnímu centru a dovolit si přirozeně skrze zvuky reagovat na vnější podněty. 

Autorita sleziny

 Autorita sleziny je dána části projektorů a manifestorů. Tímto intuitivním smyslem či rozpoznáním v určitém okamžiku se vyznačuje asi 11 % z celkové populace.  Slezina je naše nejstarší centrum uvědomění, které je rychlejší než mysl. Někteří lidé popisují tuto autoritu jako „zásah“ či okamžité, intuitivní poznání. 

Žádná vnitřní autorita 

Asi 3,5 % populace jsou projektoři s velkou otevřeností, kteří prostřednictvím svých otevřených center dostávají vedení pomocí smyslových informací. Pokud patříte do této skupiny, učíte se skrze své tělo naciťovat, jaké prostředí je pro vás vhodné a jaké ne. Správné prostředí vám pak přinese ty správné lidi i aktivity a také pocit uvolnění v těle. 

Samostatná autorita 

Tuto autoritu má asi 2,8 % populace. Všichni patří do skupiny projektorů. Je toto vaše autorita? Pak o důležitých věcech ve svém životě hovořte s druhými lidmi a učte se naslouchat frekvenci svého hlasu, aniž byste přemýšleli nebo se filtrovali. Pokud zní váš hlas jasně, plynule a silně, pak to značí, že daná záležitost je s vámi v souladu. Pokud naopak váš hlas slábne a výroky jsou vágní a matoucí, není to pro vás ta pravá cesta. 

Autorita lunárního cyklu 

Asi 1,4 % populace má autoritu lunárního cyklu. Jsou to lidé, kteří zároveň patří do skupiny reflektorů. Mají zvláštní spojení s měsícem, který je velmi ovlivňuje. Pokud patříte do této skupiny, než učiníte důležité rozhodnutí, měli byste vyčkat celý osmadvacetidenní měsíční cyklus, který vám poskytne vzor pro rozhodování, s nímž se můžete postupně učit pracovat. Na konci cyklu, nebo s větší pravděpodobností na konci vícero cyklů, budete mít ohledně svého rozhodnutí větší jasnost. 

Autorita ega 

Něco málo přes 1 % populace pocházející ze skupiny projektorů nebo manifestorů má ego autoritu a musí věřit tomu, co řeknou či udělají zcela spontánně, v daném okamžiku. Hlas ega bude mluvit či pohybovat tělem, pokud mu to dovolí. Pokud máte ego autoritu, nefiltrujte svá slova (stejně jako lidé se samostatnou autoritou), tedy nenechte do své řeči zasahovat svou mysl, nesnažte se ji kontrolovat. Jen tak se může vaše vnitřní pravda projevit.    

Vaše strategie a vnitřní autorita fungují společně, aby vás vedly. Jediný způsob, jak získat užitek z informací v HD, ze své stategie a autority, je s nimi experimentovat. Čtení s certifkovaným analytikem vám dá přesnější návod, jak na to. Každý graf Human Designu je velmi individuální a obsahuje mnoho podrobností. Výše uvedené informace jsou tedy spíše určeny pro obecné pochopení.

Související

Ra Uru Hu (Alan Robert Krakower)

Zakladatel a šiřitel systému Human Designu.


Human Design odhaluje naše individuální naprogramování, říká Dubravka Radonjić

„Díky Human Designu se mi neskutečně ulevilo, stejně jako většině mých klientů, kteří ke mně přijdou na rozbor,“ říká Dubravka Radonjić, profesionální Human Design analytička. Tímto systémem, který je považován za nejpropracovanější sebepoznávací systém na světě, se zabývá už od roku 2007.


Dubravka Radonjić

Je Human Design analytičkou a profesionální terapeutkou.


Takzvaná „nevyléčitelnost“ pro mě nic neznamená, říká reflexní terapeut

„Terapie za vás nic nevyřeší, ale možná vám dodá sílu, abyste to vyřešili sami,“ říká Josef Vrba. Na vzrůst malý muž, avšak – jak zjišťuji později - velký svými znalostmi a dovednostmi.


6 tipů pro uzdravení vaší mysli

Fyzická aktivita je již dávno známým lékem na duševní pohodu. A říká vám něco cvičení na předpis? Ano, slyšíte dobře. Protože přesně to už se děje!